KELES, Sofular Çeşmesi

DAĞDER HABER

SOFULAR ÇEŞMESİ (Ayhan ÇAÇU)[1] Sofular Mahallesi Keles’in en eski 3 mahallesinden birisidir. Aslında köy demek daha doğru. Keles kurulur iken birbirine çok yakın 3 ayrı köy yâda mahalle olarak kurulmuş. Keles, Sofular ve Çukur olarak adlandırabileceğimiz birbirine çok yakın 3 mahalle. Bunlardan en büyüğü ve en eskisi Keles yani günümüz […]

KELES/SARIYER MAHALLESİ; İKİ ULU ÇINAR ÜÇ MEZAR…

DAĞDER HABER

Ayhan ÇAÇU 1 Eğitimci-Yazar. Sarıyer Mahallesi/ Köy meydanında bulunan iki ulu çınar ağacı. Burada Osmanlı döneminde bir tarikata bağlı küçük bir tekke ya da zaviye bulunuyormuş. Burada bulunan 3 yazıt 19.yy başında burada bulunduğu anlaşılan tekkenin varlığını kanıtlar. Bu ulu Çınar ağaçları muhtemelen günümüzde burada var olmayan bir tarikata ait […]

Cenupta bir dut ağacı, bir kitabe, bir hikaye…

DAĞDER HABER

CENUPTA BİR DUT AĞACI, BİR KİTABE, BİR HİKÂYE[1] Bu ulu dut ağacı Avdan Mahallesi köy camisinin kuzey yönünde cami bahçesi içerisinde bulunur. Fiziksel olarak iki ağaç duvarla çevrili bir alanda yer alıyor görünse de aslında burada tek bir dut ağacı bulunmaktadır. Geçmişte ikiye ayrılan bu dut ağacı kurumasın düşüncesi ile […]

Dagder.org.tr'yi ziyaret ettiniz mi?

http://dagder.org.tr/