Üyelikten ihraç edilen ve YK üyelikleri düşürülen 2 üye hakkında açıklama

DAĞDER HABER
1 0

DAĞDER YÖNETİM KURULUNDAN KAMUOYUNA DUYURULUR

Bir süredir kamuoyu nezdinde, özellikle sosyal medya ve yerel basında istismarı yapılan, iki Yönetim Kurulu üyemizin üyeliklerinin düşürülmesi hakkında açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Bilindiği üzere Derneğimiz, başta Dernekler Kanunu ve Türk Medeni kanunu olmak üzere ilgili kanun ve Tüzüklere göre kurulmuş ve bu Kanun ve Tüzüklere göre de şekillenip faaliyetlerine devam etmektedir.

Dernek üyeliklerinin kabulü, Yönetim Kurulumuzun ve Dernek organlarımızın şekillenmesi, yetkileri ve çalışma esasları da buna göre oluşturulup yürütülmektedir.

Yine bu minvalde; dernek üyeliğinden çıkarma işlemi de ilgili tüzük, karar ve kanunlara göre yapılmaktadır.

Yapılan işlemler ise sonuç olarak ‘Derbis sistemine gerekçeleriyle beraber işlenerek,  İl Valiliği bünyesinde bulunan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne (Dernekler Masası)’ bildirimi yapılmaktadır.

08.02.2021 tarihinde üyelikleri düşürülen İsmail Oğuz ve Dilek Esen de aynı usul, kanun, tüzük ve hiyerarşi içerisinde işlem yapılarak üyelikleri düşürülmüştür.

Derneğimizin bu işlemi yapmaktaki gerekçesi şudur;

Yönetim kurulumuzun,  19.11.2019 tarihinde aldığı karar  (2. Madde:  3 toplantı üst üste mazeretsiz olarak yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin düşürüleceğine dair aldığı karar) mevcuttur.

 Bu kararı almaktaki gayemiz; Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığıyla, Derneğin daha aktif çalışarak verimli olmasını sağlamak, hakkaniyetle iş yükü adaletini tesis etmek ve seçilmişliğin getirdiği aidiyete sadık kalarak üyelere ve yöremize karşı sorumluluklarımızı keyfilikten uzak ve ciddiyetle gerçekleştirmek amacı güdülmüştür.

Yine bu kararın ciddiyeti ise, karara uyulmaması durumunda yönetimden ve üyelikten çıkarma yaptırımıyla sağlanmıştır.

Yönetim kurulumuzun söz konusu kararı göz önüne alınarak üyeliği düşürülen iki üyemiz hakkında, yaptığımız inceleme sonucunda:

İsmail Oğuz’un;  Mayıs 2019 tarihinden itibaren yapılan 29 Yönetim Kurulu toplantısına(yüz yüze ve online yapılan) mazeretsiz olarak gelmediği, yine bu sürede alınan 49 Yönetim Kurulu Kararına lehte ya da aleyhte katılım sağlamadığı, görüş bildirmediği, tavsiye veya teklifte bulunmadığı, derneğin yaptığı hiçbir faaliyetinde görev alıp sorumluluğunu yerine getirmediği ve yönetim kurulu aidatını da ödemediği tespit edilmiştir.

Dilek Esen’in ise Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılan 17 Yönetim Kurulu toplantısına (yüz yüze ve online yapılan) mazeretsiz olarak gelmediği (bir toplantı için mazeret beyanı vardır), yine bu sürede alınan 23 Yönetim Kurulu Kararına lehte ya da aleyhte katılım sağlamadığı, görüş bildirmediği, tavsiye veya teklifte bulunmadığı, derneğin yaptığı hiçbir faaliyetinde görev alıp sorumluluğunu yerine getirmediği ve yönetim kurulu aidatını da ödemediği tespit edilmiştir. (ayrıca Dilek Esen’ in  19.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararımızın altında, imzası vardır)

Bu duruma rağmen hemen harekete geçilmemiş, iyi niyet çerçevesinde 3 toplantının çok çok üstünde (en az 17 toplantı) arkadaşlarımızın görev başına gelmesi beklenilmiş fakat değişen bir durum olmadığı ve olmayacağı anlaşılınca harekete geçilmiştir.

Tespitlerimiz; Yönetim Kurulu Karar Defteri, toplantı takip çizelgeleri, Yönetim Kurulu toplantısı çağrı mesajları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin şahitliği ile sabittir ve kayda geçirilmiştir.

Bu noktada; Yapısı ve potansiyeli itibariyle bu derece büyük ve etkin bir Dernekte, çalışanla – çalışmayanın, sorumluluklarını yerine getirenle – getirmeyenin, aidiyetine sadık kalanla –  sadık kalmayanın, Yönetim Kurulu Kararlarına uyan ile uymayanın ve lakaytlık ile ciddiyetin bir tutulması adil olmayacaktır. 

Yine, Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz oldukları halde hemen hemen her toplantıya gelen, görüş ve tavsiyelerde bulunan, emek veren, aidatını ödeyen üyelerimize karşın;  hiçbir vazifesini yapmadığı halde asil yönetimde bulunmaya devam eden bu arkadaşların durumu, hem iç moral değerlerimizi,  hem de adalet duygusunu sekteye uğratan bir hal almıştır.

Bütün bu işlemler 3 kişiden oluşan Disiplin Komisyonumuzun yaptığı; inceleme, tespit ve tavsiye kararları ışığında, Yönetim Kurulumuzda değerlendirilmiş ve oluşan durumun dernek tüzüğümüzde bulunan

Üyelikten Çıkarılma: Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,  

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak…

Maddeleri gereğince işlem yapmayı gerektirdiği ve anılan iki üyenin üyeliklerinin bu tüzük maddelerimize göre düşürülerek, açık adresleri tespit edilemediğinden mesaj yoluyla bildirim yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. Bu karar Derbis sistemine işlenmiştir.

Derneğimizin bu konuda bir açıklaması olmamasına rağmen, bizimle irtibata geçip işin aslını öğrenmeden, kulaktan dolma eksik bilgilerle ya da art niyet ve kişisel garez ile yapılan yorum ve saldırı mahiyetindeki söylemleri elbette reddediyoruz ve bunlara karşılıkta Derneğimizin hukukunu koruyup, gerekli cevapları ise kendi kurumsal hesaplarımız üzerinden vereceğimizi;

Üyelerimize, yöremize ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

DAĞDER YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Harmancık’ta bambaşka bir Nüfus Müdürlüğü - Ahmet Emin Yılmaz

İşareti… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi, Bursa Valisi Yakup Canbolat da ilgisi ve desteğiyle katıldı. Böylece… Yaşamın her aşamasında herkesin yolunun düştüğü Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinin yepyeni bir konseptle değişimi başladı. O değişim… Bursa’daki 14. konsept çalışması olarak Harmancık Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yansıdı ve dağ yöresi ilçelerinden Harmancık’ta modern bir ortam oluştu. Ahmet Emin Yılmaz >>https://www.olay.com.tr/yazar/ahmet-emin-yilmaz/muhalefet-siyasetinde-yeni-anlayis-halkin-derdi-icin-etkili-muhalefet-722037 Okunma: […]

Dagder.org.tr'yi ziyaret ettiniz mi?

http://dagder.org.tr/