Üreten toplum gelişir

DAĞDER HABER
7 0

Ben devrime inanırım.

Bahsettiğim devrim siyasi bir akım değil.

İnsanlık tarihindeki iki önemli devrimden bahsediyorum. Bunlardan biri bizi göçebe topluluklar olmaktan kurtaran, şehirler ve medeniyetler kurmamızı sağlayan tarım devrimidir. Diğeri ise bugünün dünyasını oluşturan sanayi devrimidir.

Tarım devrimi güçlü imparatorluklar, sanayi devrimi ise güçlü sömürgeci devletleri ortaya çıkardı. İlk ve orta çağlarda verimli topraklar için savaşılırken, yeni ve yakın çağlarda hammadde ve pazar kaynakları için savaşıldı.

Bir de ülkelerin kendi içinde yaptıkları devrimler vardır. Bizdeki en önemli tarım devrimi Atatürk döneminde başlayan modern tarım uygulamalarıdır. Sonrasında uzun yıllardır devam eden GAP projesi de tarım için devrim niteliğindedir.

Tarım ürünleri ülke ihracatında ve ithalatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik ülkemiz ekonomisinde tarıma dayalı sanayi de Atatürk döneminden itibaren geliştirilmeye çalışılmıştır. Eğer cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi ciddi dönüşümler sağlanırsa ve Gap projesi gibi ciddi projelere imza atılırsa Türkiye bölgenin çok önemli bir tarım üreticisi olabilecektir.

Diğer bir husus ise ülke ekonomisine çok büyük katkı sunacak olan ağır sanayinin oluşturulmasıdır. Ülkemizi zenginleştirmenin en önemli yolu ülke sanayisinin ihracata dayalı bir şekilde geliştirilmesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında savaştan çıkmış olmamıza rağmen önemli yatırımlar yapılabilmiştir. Karabük Demir-Çelik Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası, Kayseri Uçak Fabrikası bunlara örnek olarak verilebilir. Demirel’in açılmasına katkı sunduğu İskenderun Demir Çelik Fabrikası ve Erbakan’ın motor fabrikaları da ülkede sanayinin geliştirilmesi için yapılan önemli yatırımlardır. Ülkemizde milli bir sanayi devrimine bugün çok daha fazlasıyla ihtiyaç vardır. Ülke ekonomisini ayakta tutan üretimdir.

Bilimde ve düşünce de üretmek için ciddi bir toplumsal dönüşüme ihtiyacımız var. Eğitim ve Üniversite reformlarının dışında halka kadar inen bir kültür reformu gerekli. Toplumun değer yargıları bu şekilde geliştirilmeli. Ülkemizde ciddi bir aydın ve entelektüel açlığı var. Kitleleri arkasından sürükleyebilecek aydınlara, gençlerin örnek alabileceği bilim insanlarına ihtiyacımız var.

Üreten toplum gelişecektir. Bilimde üreten, teknolojide üreten, sanatta üreten, düşüncede üreten bir toplum ve gençlik olmak dileğiyle….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Dedemin radyosundan sosyal medyaya...

80’li yılları çocukluğumdan hatırlıyorum da yüzümde acı tebessümler birikiyor. Tebessüm kısmı güzelliklerden acı kısmı ise artık yaşlandığımı kabullenemeyişimden. Ama maalesef artık yaş aldı başını gidiyor. O yıllarda ülkemizdeki en büyük ve en kapsamlı iletişim aracı olarak gazeteleri ve dergileri saymazsak radyosu ve günün belli saatinde yayın yapan televizyonuyla TRT idi. […]

Dagder.org.tr'yi ziyaret ettiniz mi?

http://dagder.org.tr/